Pozvánka na informačný seminár k Výzve 7.4 PRV SR 2014-2020
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Informačný seminár na tému:
Výzva 7.4 PRV SR 2014-2020: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Termín konania: Piatok, 16. 6. 2017
Miesto konania: Giraltovce, Mestský úrad – zasadačka, Dukelská 75/77