Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017), ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28.07.2017 v Banskej Bystrici.

Výber miesta konania školenia je predmetom verejného obstarávania, ktorého výsledok bude známy 20.07.2017. Po ukončení verejného obstarávania Vám miesto konania upresníme.

 

Program školenia:

– 1. deň (27.07.2017):

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov

09:00 – 09:15 Úvodné slovo

09:15 – 11:00 Chod MAS a oprávnenosť výdavkov – Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

11:00 – 11:15 Prestávka

11:15 – 12:45 Chod MAS a oprávnenosť výdavkov (workshop, práca v skupinách – priradenie do skupín bude určené podľa výšky základnej alokácie uvedenej v prílohe č. 4 Výzvy č. 21/PRV/2017) – Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

12:45 – 13:45 Obed

13:45 – 15:00 Sumarizácia – Chod MAS a oprávnenosť výdavkov (workshop, práca v skupinách – priradenie do skupín bude určené podľa výšky základnej alokácie uvedenej v prílohe č. 4 Výzvy č. 21/PRV/2017) – Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

15:00 – 15:15 Prestávka

15:15 – 17:00 Kritéria na výber projektov MAS – Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

17:00 Zhrnutie a záver 1. dňa

 

– 2. deň (28.07.2017):

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov

09:00 – 09:15 Úvodné slovo

09:15 – 10:30 Implementačný proces MAS – Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00 Aktualizácia Systému riadenia CLLD – Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 14:00 Sumarizácia – implementačný proces MAS – Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

14:00 Zhrnutie a záver školenia

Zmena programu vyhradená. Počet účastníkov je limitovaný. Z kapacitných dôvodov akceptujeme jedného zástupcu z MAS/VSP. V prípade, že sa uvedená kapacita nenaplní, budú oslovení ďalší zástupcovia.

Účasť a občerstvenie vrátane obedov sú bezplatné. Ubytovanie si zabezpečujú účastníci na vlastné náklady.

Svoju účasť potvrdzujte, prosím, e-mailom na gucka@arvi.sk alebo telefonicky na +421 905 829 988 najneskôr do 24.7.2017 do 13:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka s programom (http://bit.ly/2u3QDnK)

Prihláška na školenie (http://bit.ly/2vwYqKm)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2tltvDV