Predĺžená Výzva č. 2/2017 na predkladanie návrhov na členov/ky OK FPu.

22.12.2016 – Z dôvodu nízkeho počtu prijatých návrhov na členov/ky odborných komisií Fondu na podporu umenia predlžujeme termín predkladania nomínácií do 3.1.2017.

Výzva je určená pre nasledujúce programy a oblasti:

Program 1 – Umenie, pre posudzovanie projektov z oblasti hudby – a to najmä z oblasti klasickej a experimentálnej hudby a z oblasti džezu, elektronickej hudby, folku, country, gospelu, world music a pod.; vizuálneho umenia. Navrhovateľ – právnická osoba môže navrhnúť jednu osobu aj do viacerých oblastí, no musí to uviesť vo formulári návrhu.

Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity, pre posudzovanie projektov z oblasti výskumu, odbornej kritiky a reflexie vizuálneho umenia.

Program 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie pre posudzovanie projektov galérií.

Podrobnejšie informácie nájdete na tomto linku.

 

Zdroj: FPu