31.10.2016 – Prehľad podpory Programu Kreatívna Európa, podprogram MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2016 (k 27.10.2016) nájdete tu.

 
Zdroj : Creative Europe Desk Slovensko