Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os

Prezentácie zo školenia v Žiline: