Prezentácie zo školenia pre MAS/VSP.

 Na stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR boli zverejnené prezentácie a ďalšie materiály k problematike MAS/VSP.

Dokumenty na stiahnutie:

Indikatívny zoznam oprávnených výdavkov na chod MAS – IROP (http://bit.ly/2uSSOe1)

– Implementačný model CLLD v podmienkach IROP (http://bit.ly/2tZhpRq)

– Príprava výzvy na Chod MAS – prevádzkové náklady – Opatrenie 5.1.1. OP IROP (http://bit.ly/2tU30lt)

– Kritériá na výber projektov MAS – PRV SR 2014 – 2020 (http://bit.ly/2uTnDiL)

 

Dokumenty boli zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2tltvDV