Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí
Kancelária fondu zverejnila 26.5.2017 rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 6/2017 pre tieto
Podprogramy:
– 1.5 Literatúra,
– 3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,
– 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.
Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela