Rozvíjať technik(o)u
Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku.
Ciele grantového programu:
  • Podporiť iniciatívu pedagógov v spolupráci so študentmi v rámci technického vzdelávania; zaujímavých projektov atď.
  • Spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na originalitu a modernosť
  • Podporiť aktívny prístup samotných pedagógov
  • Podporiť praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základne s dôrazom na inovatívnosť a prepojenie s praxou
  • Rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou
Žiadateľ: Ústavy (katedry) a pedagógovia slovenských univerzít s technickým zameraním
Témy projektov na rok 2017:
  • Podpora inovatívnych projektov s tematikou elektromobility prostredníctvom (študentských) prác/projektov
  • Zviditeľnenie elektromobillity a jej praktické využitie v živote
  • Vybudovanie nabíjateľných staníc v rámci študentských iniciatív
  • Zavedenie výučby tejto tematiky a pod.
Maximálna suma pridelenej podpory: 6 000 € na projekt
 
Začiatok prijímania žiadostí: 2. mája 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. júla 2017
Realizácia projektov: September 2017 – Apríl 2018
Žiadosť GP: Rozvíjať technik(o)u
Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 31.07.2017 v jednom origináli aj s podpisom štatutára.