Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. októbra 2016

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná od 1. októbra 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)