Vláda SR na svojej 48.schôdzi, konanej 1.3.2017 okrem iných materiálov prerokovala a schválila: