Informačno-poradenské centrum pre Trnavský samosprávny kraj spoluorganizuje s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a riadiacim orgánom pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 6.6.2017 v parlamentnej miestnosti Trnavského samosprávneho kraja seminár k výzvam, zameraným na mimovládne neziskové organizácie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 1.6.2017.