Informačno-poradenské centrum v Trenčianskom samosprávnom kraji organizuje seminár o možnostiach využitia fondov EÚ

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja organizuje pre obce a mestá v Trenčianskom kraji seminár Využitie štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 -2020.
Seminár sa uskutoční v dňoch 14.11.2016, 16.11.2016 a 21.11.2016 o 10:00 hod. v priestoroch Kongresovej sály Trenčianskeho samosprávneho kraja.