Národný kontaktný bod programu Interreg Stredná Európa uskutočnil dňa 6.12.2016 na Úrade vlády SR seminár, ktorý bol určený pre projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov schválených v prvej výzve nadnárodného programu Interreg Stredná Európa. Projektoví partneri boli oboznámení s hlavnými aspektmi implementácie projektu. Národný kontrolór pre slovenských projektových partnerov prezentoval problematiku prvostupňovej kontroly vrátane administratívnej finančnej kontroly žiadosti o overenie výdavkov a žiadosti o overenie verejného obstarávania. Účastníkom seminára boli prezentované aj skúsenosti úspešného prijímateľa s implementáciou projektu z predchádzajúceho obdobia. Organizátori seminára touto cestou ďakujú účastníkom seminára za aktívnu účasť a podnetné príspevky. Jednotlivé prezentácie a fotodokumentácia zo seminára sú dostupné v prílohe.

Zdroj: ÚV SR