POZVÁNKA  na seminár pod názvom Predchádzajme korekciám, ktorý sa bude konať dňa 26.6.2017 od 8,30 hod. v Banskej Bystrici (pozvánka s prihlasovacím linkom priložená).

Cieľom seminára je upriamiť Vašu pozornosť ako potenciálnych žiadateľov a prijímateľov eurofondov na najčastejšie chyby,  ktoré sa v projektoch v minulosti a súčasnosti vyskytujú a to tak, aby sa neopakovali práve vo Vašich projektoch.

Vstup na seminár je bezplatný.

Registrácia http://www.partnerskadohoda.gov.sk/predchadzajme-korekciam/

Účelové zariadenia Bystrica sa nachádza na Komenského ulici za novopostavenými bytovými domami.

Poprosím o prihlasovanie v termíne  do piatka 23.6.2017 do 10:00 hod..

 

Lenka Tašková Valicová

odbor informovanosti a publicity, Úrad vlády SR

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, pracovisko: Štefánikova 2, 811 05  Bratislava

Tel . : +421 2 20925927, Mail :   lenka.taskova@vlada.gov.sk, Web :  http://www.partnerskadohoda.gov.sk,  http://www.vlada.gov.sk/

 

Pozvánka na workshop –  „Predchádzajme korekciám“

Termín konania: 26. júna 2017

Miesto konania: Účelové zariadenie Bystrica, Komenského 22, 974 01 Banská Bystrica

Workshop je organizovaný Úradom vlády SR v spolupráci

s Ministerstvom financií SR a Centrálnym koordinačným orgánom

Program:

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 – 9:05 Otvorenie

9:05 – 9:25 Prezentácia úspešných projektov z banskobystrického kraja

9:25 – 9:55 Systém kontroly projektov z pohľadu metodiky CKO

9:55 – 10:05 Diskusia

10:05 – 11:05 Najčastejšie pochybenia v čerpaní EÚ fondov z pohľadu OA

11:05 – 11:30 Diskusia

11:30 – 11:45 Ochrana finančných záujmov OLAF

11:45 -12:00 Predstavenie Informačno-poradenského centra

v banskobystrickom kraji

12:00 -14:00 Osobné konzultácie a otázky

Registrácia: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/predchadzajme-korekciam/

Viac informácií: Mgr. Zuzana Bruteničová, odbor informovanosti a publicity, Úrad vlády SR,

+421 2 20925670