SEMINÁR: OBSTARÁVAJME OHĽADUPLNE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
 
Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR realizuje aj v tomto roku bezplatné odborné semináre.
Semináre sú spojené s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania. Ich cieľom je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania, jeho prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky na obstarávaných produktoch a ukázať príklady z praxe ako inšpiráciu.
Na seminári ste srdečne vítaní. Vyberte si, prosím, z nasledujúcej ponuky seminárov pre Vás vhodný termín a miesto konania. Vopred sa, prosím, zaregistrujte vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest.
 
Termín                                 Miesto konania
24.5.2017                             Košice (Technická univerzita v Košiciach, Letná 9)
7.6.2017                               Banská Bystrica (UMB B. Bystrica, Tajovského 40)
20.9.2017                             Žilina (Lesy SR, OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1)
9/2017                                  Bratislava
Pozvánku s programom a prihlášku na jednotlivé semináre nájdete na stránke.