Verejná konzultácia – evaluácia programu Kreatívna Európa
V období medzi 23.1.2017 a 16.4.2017 bude prebiehať online konzultácia, ktorej zámerom je získať spätnú väzbu k programu Kreatívna Európa, jeho cieľom, opatreniam, ktoré mali napomôcť ich docieleniu, ako aj efektívnosti implementácie týchto opatrení. Konzultácia sa bude zaoberať aj otázkami budúcnosti programu Kreatívna Európa po roku 2020.
Zapojiť sa je možné len pomocou online dotazníka, odpovede zaslané emailom nebudú akceptované.
Viac TU