Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán zverejňuje informačný dokument, ktorý poskytuje odborný prehľad pri kontrole a implementácií projektov cezhraničnej spolupráce. Dokument je súhrnom tém z oblasti verejného obstarávania, s cieľom uľahčiť orientáciu v danej problematike pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu.

Dokumenty na stiahnutie:

– Editoriál (http://bit.ly/2rjBUGw)

– Obežník VO 1 2017 – Zákazka do 5 000 EUR (http://bit.ly/2qmwpSv)

– Obežník VO 2 2017 – Zákazka nad 5 000 EUR (http://bit.ly/2rBYgTs)

– Obežník VO 3 2017 – Rizikové indikátory vo VO (http://bit.ly/2rSMbXq)

– Obežník VO 4 2017 – PHZ + formulár PHZ a TEST BD (http://bit.ly/2qZ93WZ)

– Obežník VO 5 2017 – Prvá EX-ANTE kontrola (http://bit.ly/2rXaHWp)

– Obežník VO 6 2017 – Druhá EX-ANTE kontrola (http://bit.ly/2rWW31y)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rSUbHK