Rozhodnutie riaditeľa – Výzva č. 7/2017 FOND NA PODPORU UMENIA
 
Výsledky poslednej Výzvy č. 7/2017 sú už zverejnené na webovej stránke FPÚ. Rozhodovalo sa o týchto podprogramoch: – 5.2.2 Akvizícia múzeí, – 5.3.2 Akvizícia galérií, – 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov, – 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov. Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze:http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela