Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK – OPLZ-PO5-2017-1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK – OPLZ-PO5-2017-1.
Vyhlásená – 24. mája 2017
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 14. júna 2017
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 01. októbra 2017