Výzva na členov/ky odborných komisií Fondu na podporu umenia- záleží len na VÁS, kto rozhodne o podpore kultúrnych a umeleckých projektov.

Prečo poslať nomináciu na člena odbornej komisie fondu?

– členov odborných komisií môžeme voliť len z nominácií doručených fondu,
– len vďaka VAŠIM nomináciám môžeme zabezpečiť, aby o VAŠICH projektoch rozhodovali odborníci z príslušných oblastí kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu,
– odborné komisie sú hlavným orgánom fondu pre odborné posúdenie projektov a prerozdelenie finančných prostriedkov,
– na základe odporúčania odborných komisií vydáva riaditeľ fondu rozhodnutie o (ne)podporení projektov.

Pomôžte nám pri zostavení trasparentných, nezávislých a nestranných odborných komisií.
Ďakujeme!

Zdroj: FPu.