Výzva na telocvične – zmena podmienok výzvy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

K 3. augustu 2017 sa spresnil proces administrácie žiadostí a došlo k zníženiu povinnej spoluúčasti žiadateľa z 25 % na 10 % požadovanej sumy na rozvojový projekt.

V tejto súvislosti bolo upravené znenie výzvy, formulára žiadosti a doplnená bola tabuľka rekapitulácie požiadaviek zriaďovateľa.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva (http://bit.ly/2vy1WYP)

Žiadosť (http://bit.ly/2wqQ9rL)

Rekapitulácia k rozvojovému projektu (http://bit.ly/2vy20I3)

Štatút komisie (http://bit.ly/2tvmO2r)

Analýza stavu telocviční (http://bit.ly/2uHUPM5)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2fcKaDo