Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifické ciele 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 a 1.4.1

ZMENA TERMÍNU:
1. vyhodnocovací termín platný pre výzvu na výber odborných hodnotiteľov sa posúva z 12.6.2017 na 21.6.2017.