Splnomocnenec pre šport Dušan Galis vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017

http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2017/