Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/02 – REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.