V súvislosti s komunikovanými infoseminármi Vás s radosťou odkazujeme na zverejnené výzvy riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa.
Výzvy sú rozdelené na dve základné témy:
Tvorba lepšej verejnej politiky
Občianska informovanosť a participácia
Zároveň sa delia podľa miesta realizácie na:
Celé územie SR
Rozvinutejšie regióny
Menej rozvinuté regióny
 
Veríme, že si predmetné výzvy pozriete a prídete na naše infosemináre hľadať priestor pre realizáciu Vašich projektov.