Záverečné konferencie programov Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie v priemysle

Úrad vlády SR ako Správca programov SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a SK07 Zelené inovácie v priemysle, ktoré sú financované z grantov EHP / Nórska a štátneho rozpočtu SR organizuje záverečné konferencie týchto programov.
Záverečné konferencie týchto programov sa uskutočnia v Hoteli Bôrik, Bratislava, dňa 8.6.2017.
Registrácia je aktuálne otvorená, najneskôr do 26.5.2017, alebo do naplnenia kapacity konferencie.
Registračný formulár pre konferencie je k dispozícii tu: https://goo.gl/forms/0si1oyxjlpFrEnAq2
Predbežný program konferencií nájdete <<<TU>>>