Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07
 
Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji grantovou formou v znení dodatku č.1
 
Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07