Kostol sv. Štefana uhorského kráľa – Rímsko-katolícky chrám bol postavený pôvodne ako kostolný kostol_sv_stefana_2011_1hrad v polovici 14. storočia. Najstarší údaj z kroník dokladá, že stál už v roku 1390. Kostol často menil svoju podobu prístavbami. Začiatkom 18. storočia bola pristavená kaplnka a v roku 1764 Pálffiovci začali rozsiahlu rekonštrukciu, pri ktorej z pôvodnej stavby zostal iba jeden múr. Kostol nadobudol väčší rozmer, boli k nemu pristavané bočné krídla, severná kaplnka bola spojená s chrámom a pripojená bola aj južná kaplnka. Rekonštrukcia skončila v roku 1767 a chrám bol posvätený. Neďaleko fary sa nachádza ďalšia významná sakrálna stavba – baroková kaplnka s Kalváriou z rokov 1709 – 1713. Pred kostolom je umiestnený trojičný stĺp z polovice 18. storočia.

kostol sv.Stefana kostol sv.stefana3