RoštúnRostun_02 pohlad z vapennej

Roštún je národná prírodná rezervácia v pohorí Malé Karpaty v podcelku Pezinské Karpaty v časti Bukovská brázda južne od Plaveckého Podhradia.

Nachádza sa v katastrálnom území obcí Plavecké Podhradie a Sološnica, okres Malacky v Bratislavskom kraji. Vyhlásená bola v roku 1953 (s novelizáciu z 1988) na rozlohe 333,31 ha, bez ochranného pásma. Predmetom ochrany sú krasové javy a zachovalé lesné spoločenstvá Malých Karpát s chránenými druhmi organizmov. Rezervácia je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Na území rezervácie platí 5. stupeň ochrany. Predmetom ochrany sú krasové javy a zachovalé lesné spoločenstvá Malých Karpát s chránenými druhmi organizmov.