História Slovnaftu je súčasťou histórie spracovania ropy v Bratislave a vôbec na Slovensku. Predchodcom Slovnaftu bola rafinéria Apollo, založená v roku 1895, počas 2. svetovej vojny z väčšej časti zničená, po roku 1948 znárodnená a rozdelená na výrobný a distribučný podnik. Právna kontinuita sa tak prerušila. Neskôr vytvorený národný podnik SLOVNAFT poskytol pracovnú príležitosť odborníkom ktorí vyrástli v Apolke, aby v novej lokalite Bratislavy , vo Vlčom hrdle, rozvinuli tradíciu tohoto priemyselného odvetvia. Slovnaft však nie je právnym nástupcom rafinérie Apollo. V súčasnosti je akciová spoločnosť Slovnaft súčasťou regionálnej Skupiny MOL a prevádzkuje jednu z najväčších sietí čerpacích staníc na Slovensku.

slovnaft01na webSlovnaft_-_new_polypropylene_plant_PP3 na webRefinery_of_Slovnaft_in_Bratislava,_view_from_Nový_most_viewpointna webslovnaft_balco vizualizácia 1