Kaplnka svätého Michala archanjela

medene_hamre_barok kaplnka sv. MichalaDominantnou stavbou Medených Hámrov je baroková Kaplnka svätého Michala archanjela z roku 1Medené_Hámre_07743. Iniciátorom výstavby malej sakrálnej stavby pre potreby tunajších obyvateľov a zamestnancov hámrov bol sám zakladateľ hámrov Johann Mayer. O jej vzniku svedčí opis dokumentu, ktorý pri príležitosti posvätenia kaplnky 28. mája 1743 vydal kanonik a prepošt Bratislavskej kapituly Ján Jozef Bajtl. Dokument sa nachádza v archíve stupavskej farnosti:

…z vlastnej chvályhodnej horlivosti v nedávnych rokoch, pre svojich ľudí v hámroch tamže pracujúcich, budovu kaplnky postavil a oltárom, kňazskými pomôckami a ostatnými všetkými náležitosťami ju nechal vybaviť …že 26. mája vo sviatok sv. Filipa, spomenutú kaplnku pontifikálne som posvätil na verejnú modlitebňu pod menom a patrocíniom sv. Michala archanjela, ktorá je pod správou stupavskej fary…

Po zániku hámrov kaplnka, podobne ako ďalšie objekty, ktoré unikli zbúraniu, chátrala. Pred jej úplným zánikom ju zachránila dôsledná rekonštrukcia v rokoch 1990 – 2003.

Kaplnka predstavuje tereziánsky typ malej vidieckej sakrálnej stavby. Jej dominantným stavebným prvkom je frontónový štít so slnečnými hodinami a drevená vežička s cibuľovou strechou. Pod šindľom pokrytou strechou po obvode stavby obieha rímsa podopieraná na rohoch kaplnky stojacimi pilastrami.