Čistiareň odpadových vôd Vrakuňa, Bratislava

Čistička je určená pre prečistenie splaškovej vody od obyvateľstva v Bratislave. Realizovali tu riadenie hrubého prečistenia splaškovej vody na vstupe do ČOV s použitím strojných hrablíc a riadenie merania výšky hladiny vo vyhnívacích nádržiach. V nádržiach s uskladneným plynom získaným s procesu vyhnívania urobili meranie objemu tohto získaného plynu. Pre celú ČOV , vytvorili vizualizáciu, ktorá monitoruje aktuálny stav celej ČOV. Vizualizácia zaznamenáva získané aktuálne hodnoty do databázy a znej následne do protokolov (denných aj mesačných) pre prípadné potreby dát v budúcnosti.

cov-ba-1_20121013_1412078071 orig1925368_ 1925369_ 1925371_ 1925373_ 1925374_cisticka-odpadovych-vod-vrakuna pict0612 pict0613 pict0620

 

(zdroj foto web, https://bratislavaden.sk/mesto-chce-zistit-stav-podzemnych-vod-vo-vrakuni/cov-tb-bratislavskej-vodarenskej-spolocnosti/, https://www.youtube.com/watch?v=gNYSPwFyXgU, https://www.cas.sk/fotogaleria/264944/najvacsia-cisticka-je-vo-vrakuni-splasky-menia-na-ciru-vodu/1/, https://imhd.sk/ba/galeria-media/galerie-vyhladavanie/63647/Ustredna-cistiaren-odpadovych-vod-vo-Vrakuni?&ref=ba%2Fgalerie%3F%26ghp%3DMajerska&ghp=Majerska&ghg=, http://www.bvsas.sk/sk/projekty-financovane-z-eu/projekty-financovane-eu/ …)