Územie pôsobnosti RRA Záhorie je v rámci spolupráce s MDVRR SR vymedzené v Bratislavskom kraji na okres Malacky, Bratislava II a Bratislava IV. Avšak svoju činnosť sme oprávnení vykonávať na území celého Bratislavského kraja, Slovenskej republiky i zahraničia.

Štatistická územná jednotka (skr. ŠÚJ) je územná jednotka v rámci špecifickej klasifikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky určenej na potreby regionálnej štatistiky, na poskytovanie porovnateľných údajov regionálnej štatistiky v rámci Európskeho štatistického systému a na analytické účely. Ide o implementáciu európskych systémov NUTS a LAU Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Rozlišuje sa regionálna štatistická územná jednotka (RŠÚJ, po anglicky NUTS territorial unit) a lokálna štatistická územná jednotka (LŠÚJ, po anglicky LAU).

 

Štatistické územné jednotky sú určené na základe vyhlášky Štatistického úradu SR nasledovne:

Štatistická územná jednotka

Anglický       Slovenský          Ekvivalent na             Kód       Počet        Príklad
akronym     akronym                 území SR                                                     v SR

NUTS 1             RŠÚJ 1                 územie celej krajiny    SK0           1            Slovensko                      SK0

NUTS 2            RŠÚJ 2                 oblasť                             SK0x         4           Východné Slovensko   SK04

NUTS 3            RŠÚJ 3                  kraj                                SK0xx       8            Košický kraj                  SK042

LAU 1               LŠÚJ 1                   okres – 79                     Okres Košice-okolie

(do roku 2002: NUTS 4)

LAU 2 LŠÚJ 2 obec                     – 2 878 Turňa nad Bodvou

(do roku 2002: NUTS 5)

 

Identifikačné kódy

Klasifikácia štatistických územných jednotiek

NUTS I Slovenská republika
NUTS II Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
NUTS III Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
NUTS IV Okres Bratislava I
Okres Bratislava II
Okres Bratislava III
Okres Bratislava IV
Okres Bratislava V
Okres Malacky
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Dunajská Streda
Okres Kysucké Nové Mesto
Okres Hlohovec
Okres Piešťany
Okres Senica
Okres Skalica
Okres Trnava
Okres Bánovce nad Bebravou
Okres Ilava
Okres Myjava
Okres Nové Mesto nad Váhom
Okres Partizánske
Okres Považská Bystrica
Okres Prievidza
Okres Púchov
Okres Trenčín
Okres Komárno
Okres Levice
Okres Nitra
Okres Nové Zámky
Okres Šaľa
Okres Topoľčany
Okres Zlaté Moravce
Okres Bytča
Okres Rimavská Sobota
Okres Veľký Krtíš
Okres Zvolen
Okres Košice  II
Okres Košice  IV
Okres Michalovce
Okres Sobrance
Okres Trebišov
Okres Žarnovica
Okres Žiar nad Hronom
Okres Bardejov
Okres Humenné
Okres Kežmarok
Okres Levoča
Okres Medzilaborce
Okres Čadca
Okres Dolný Kubín
Okres Galanta
Okres Liptovský Mikuláš
Okres Martin
Okres Námestovo
Okres Ružomberok
Okres Turčianske Teplice
Okres Tvrdošín
Okres Žilina
Okres Banská Bystrica
Okres Banská Štiavnica
Okres Brezno
Okres Detva
Okres Krupina
Okres Lučenec
Okres Poltár
Okres Revúca
Okres Poprad
Okres Prešov
Okres Sabinov
Okres Snina
Okres Stará Ľubovňa
Okres Stropkov
Okres Svidník
Okres Vranov nad Topľou
Okres Gelnica
Okres Košice I
Okres Košice  III
Okres Košice okolie
Okres Rožňava
Okres Spišská Nová Ves

NUTS V      Úroveň NUTS V tvoria obce SR

(pozn. Bratislava  sa člení na:
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice
Bratislava – mestská časť Ružinov
Bratislava – mestská časť Vrakuňa
Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Bratislava – mestská časť Rača
Bratislava – mestská časť Vajnory
Bratislava – mestská časť Devín
Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves
Bratislava – mestská časť Dúbravka
Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Bratislava – mestská časť Lamač
Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica
Bratislava – mestská časť Čunovo
Bratislava – mestská časť Jarovce
Bratislava – mestská časť Petržalka
Bratislava – mestská časť Rusovce)