Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“,  investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“ 31.08.2016 - Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko…

viac..

Doplnenie k aktualite zverejnenej dňa 26.8.2016 s názvom “Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev” (Interreg V-A SK-CZ).

Doplnenie k aktualite zverejnenej dňa 26.8.2016 s názvom "Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev" (Interreg V-A SK-CZ).   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si Vás dovoľuje informovať,…

viac..

Program Domáce a rodovo podmienené násilie – prerozdelenie financií

Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Prerozdelenie doteraz nealokovaných finančných prostriedkov Vážení prijímatelia, z dôvodu potreby prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programovej oblasti SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Vás ako prijímateľa prostriedkov v rámci výziev DGBV01, DGV02 a DGV03 týmto chceme…

viac..

Aktuálne informácie (Interreg V-A PL-SK).

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu bola ukončená: Dňa 16. augusta 2016 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.…

viac..

Európsky týždeň mobility – 16 až 22.9.2016

Európsky týždeň mobility 2016 podporí rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis vyzývajú samosprávy, aby sa zapojili do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutoční 16. – 22. septembra…

viac..