Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.3.1/01

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.3.1/01 - Centrum sociálneho dialógu II. Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra…

viac..

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.2.1/01

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.2.1/01 - Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a…

viac..

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/01

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/01 - Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je…

viac..

Výzvy MV SR rok 2016

Výzvy MV SR rok 2016 Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2016 Dokumenty na stiahnutie Výzva č. 1: Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku…

viac..

TAIEX REGIO Peer 2 Peer

19. a 20.mája sa v Bratislave konal seminár TAIEX REGIO Peer 2 Peer na temu uplatňovania princípu partnerstva. Prezentácie zahranicných expertov, ktoré odzeli na seminári nájdete na:   http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=61630

viac..

Novinky z nadácie Ekopolis  

  Do fotografickej súťaže Do práce na bicykli sa zapojilo 60 súťažiacich Nadácia Ekopolis vyhlásila fotografickú súťaž na tému Bicykel ako dopravný prostriedok v práci alebo na dochádzanie do práce. Do uzávierky prijímania fotografií, ktorá bola 25. mája 2016, prišlo…

viac..

Konferencia Na energiu s rozumom…

Konferencia Na energiu s rozumom priniesla inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni.   Na konferencii boli predstavené komplexné možnosti riešení a trendy v oblasti efektívneho využívania energie v budovách a na úrovni samospráv. Tiež finančne nenáročnejšie a ľahšie uskutočniteľnejšie opatrenia…

viac..