Kultúrne dedičstvo a významné osobnosti

kultúrne dedičstvo: predovšetkým literatúra, veda, ľudové remeslá a ručné práce, etnografia, kinematografia, remeslá a umenie, tanec a hudba, hodnoty chránených nehnuteľností, predovšetkým mimoriadne hodnotné pamiatky a archeologické náleziská, územia svetového dedičstva; významné osobnosti z oblasti kultúry;

Vstúpte

Prírodné a umelo vytvorené prostredie

prírodné a budované (umelé) prostredie človeka: predovšetkým prirodzené fyzické a biologické výtvory alebo skupiny výtvorov, geologické a geomorfologické útvary, prírodné oblasti, prírodné územia, komunity a ekologické systémy; produkty potrebné na zabezpečenie trvalej udržateľnosti prostredia človeka; alebo budovaná (umelá), resp. ohraničená časť prostredia, ktorá je výsledkom vedomej staviteľskej činnosti, ktorá slúži v prvom rade na zabezpečenie podmienok spoločenskej, resp. individuálnej činnosti alebo fungovania;

Vstúpte

Vinárstvo, lesníctvo, rybolov

pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo: vrátane lesníctva, rybolovu, poľovníctva a veterinárstva – predovšetkým poľnohospodárske produkty a potraviny, vinárstvo, živočíšne a rastlinné druhy;

Vstúpte

Remeselná výroba a technika

priemyselné a technické riešenia: vrátane remesiel – predovšetkým jednotlivé technológie a technika, výroba zariadení, strojov a prístrojov, osobná preprava a preprava tovaru realizovaná prostredníctvom technických nástrojov;

Vstúpte

Zdravie a životný štýl

zdravie a životný štýl: predovšetkým vedecké a ľudové liečiteľstvo a ich preventívne opatrenia,  liečivé rastliny, liečivé prípravky; minerálne vody a kúpeľná kultúra; organizované alebo neorganizované voľnočasové činnosti;

Vstúpte

Gastronómia a kulinárstvo

turizmus a gastronómia, resp. kulinárska kultúra: predovšetkým zaujímavosti, služby, produkty cestovného ruchu typické pre daný región, resp. v medzinárodnom meradle jedinečné jedlá a nápoje, postupy prípravy a podávania jedál a nápojov;

Vstúpte

Šport a turizmus

šport a turizmus: organizované alebo neorganizované voľnočasové činnosti; súťažný šport alebo činnosti vykonávané v oblasti duševného (mentálneho) športu, ako aj významné osobnosti z oblasti športu, so zreteľom na ich športové životné a vrcholové výkony.

Vstúpte

Naše krásne Slovensko leží v samom srdci Európy. Je to tajuplná hornatá krajina s prekrásnou prírodou, jazerami a riekami, nádhernými lánmi polí i čistou vodou. Hory sú u nás fascinujúce od Bielych Karpát, Malej i Veľkej Fatry cez Kremnické vrchy či Slovenské Rudohorie až po Nízke i Vysoké Tatry či Vihorlat.  Je tu veru čo obdivovať J. V čom sme ešte unikátni sú jaskyne. Objavených ich máme 1200 a prístupných pre verejnosť asi 14.

Máme rôzne naj. Najväčšia a najkrajšia jaskyňa a svetový unikát – jedna z troch aragonitových jaskýň na svete je Ochtinská aragonitová jaskyňa. Najdlhší jaskynný systém je Demänovský (30km), najvyšší štít Gerlach (2 654,4 m), najstarší park pre verejnosť je sad Janka Kráľa v Bratislave, najdlhšou riekou je Váh (406km), najveternejšie miesto Chopok, najdaždivejšie je Zbojnícka chata. Vo Vysokých Tatrách ja najvyšší Kmeťov vodopád (80m) a v Európe máme najviac  hradov a zámkov (452 kaštieľov a 180 hradov, zámkov a zrúcanín).

Aké je to „NAJ“ v našom regióne?  V rámci Slovenska regionálne rozvojové agentúry v ISRRA spracúvajú pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podklady pre najzaujímavejšie hmotné i nehmotné regionálne jedinečnosti – pozoruhodnosti z rôznych oblastí ako kultúrne dedičstvo, významné osobnosti, prírodné i budované (umelé) prostredie človeka, pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, priemyselné a technické riešenia, turizmus a gastronómia, resp. kulinárska kultúra, zdravie a životný štýl i šport. Sme presvedčení, že každá obec či lokalita sa má čím pochváliť a iste má svoje jedinečnosti. Je ich potrebné zdokumentovať, nech sú čo najlepšie zachované pre budúce generácie.

Pozrite si naše prvé vytvorené Video z krásnych jedinečností Záhoria: https://youtu.be/DCwjMn4tBsc , alebo zadajte do www.youtube.com názov videa Regionálne jedinečnosti Záhoria 2015 alebo niektoré z jeho kľúčových slov. A napíšte nám, ako sa Vám páči :-).

A práve pre naše krásy – si vás, všetkých obyvateľov nášho krásneho regiónu, dovoľujeme požiadať o pomoc pri objavení čo najväčšieho počtu jedinečností. Sú nimi tie, ktoré považujete vy ako obyvatelia či starostovia za niečo typické pre náš región, známe i rozhodujúce k posilneniu regionálnej identity.

Vaše návrhy jedinečností nám môžete posielať mailom na rrazahorie2@gmail.com a budeme radi, ak priložíte aj peknú fotografiu :-), alebo môžete jednoducho vyplniť letáčik a vhodiť nám ho do schránky či poslať poštou.  Určite sa Vám ozveme. Z vybraných jedinečností pre Vás pripravíme prekvapenie.  Ďakujeme za spoluprácu :-)

 

*  Čo sú Regionálne jedinečnosti (hmotné a nehmotné): všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe,  a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity.

**Kategorizácia regionálnych jedinečností/špecifík podľa jednotlivých oblastí:

  1. kultúrne dedičstvo: predovšetkým literatúra, veda, ľudové remeslá a ručné práce, etnografia, kinematografia, remeslá a umenie, tanec a hudba, hodnoty chránených nehnuteľností, predovšetkým mimoriadne hodnotné pamiatky a archeologické náleziská, územia svetového dedičstva; významné osobnosti z oblasti kultúry;
  2. prírodné a budované (umelé) prostredie človeka: predovšetkým prirodzené fyzické a biologické výtvory alebo skupiny výtvorov, geologické a geomorfologické útvary, prírodné oblasti, prírodné územia, komunity a ekologické systémy; produkty potrebné na zabezpečenie trvalej udržateľnosti prostredia človeka; alebo budovaná (umelá), resp. ohraničená časť prostredia, ktorá je výsledkom vedomej staviteľskej činnosti, ktorá slúži v prvom rade na zabezpečenie podmienok spoločenskej, resp. individuálnej činnosti alebo fungovania;
  3. pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo: vrátane lesníctva, rybolovu, poľovníctva a veterinárstva – predovšetkým poľnohospodárske produkty a potraviny, vinárstvo, živočíšne a rastlinné druhy;
  4. priemyselné a technické riešenia: vrátane remesiel – predovšetkým jednotlivé technológie a technika, výroba zariadení, strojov a prístrojov, osobná preprava a preprava tovaru realizovaná prostredníctvom technických nástrojov;
  5. turizmus a gastronómia, resp. kulinárska kultúra: predovšetkým zaujímavosti, služby, produkty cestovného ruchu typické pre daný región, resp. v medzinárodnom meradle jedinečné jedlá a nápoje, postupy prípravy a podávania jedál a nápojov;
  6. zdravie a životný štýl, šport: predovšetkým vedecké a ľudové liečiteľstvo a ich preventívne opatrenia, liečivé rastliny, liečivé prípravky; minerálne vody a kúpeľná kultúra; organizované alebo neorganizované voľnočasové činnosti; súťažný šport alebo činnosti vykonávané v oblasti duševného (mentálneho) športu, ako aj významné osobnosti z oblasti športu, so zreteľom na ich športové životné a vrcholové výkony.