Anton Tkáč, Lozorno

Lokalita: Lozorno
Jedinečnosť: Anton Tkáč

viac