Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR

„Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR“, kde sú uvedené aktualizované komplexné údaje k doteraz vyhláseným výzvam a zároveň indikatívny harmonogram výziev na rok 2018. Materiál si môžete stiahnuť tu: Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR ************************************** Vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí…

viac..