Oznam o úprave merných jednotiek v rámci 7. výzvy OPKZP-PO1SC141-2015-7

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že z dôvodu technických úprav vyplývajúcich z ITMS2014+ zverejnil dňa 29. júna 2016 v rámci 7. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na znižovanie emisií zo…

viac..
SENECKÝ VÍNNY FESTIVAL

SENECKÝ VÍNNY FESTIVAL

Cieľom festivalu je spojenie propagácie kvalitných vín zo Slovenska, Moravy, Maďarska či Talianska, a ich výrobcov, so stretnutím širokej verejnosti priaznivcov vína v prostredí Slnečných jazier v Senci. Má to svoju symboliku. Tak ako človek čerpá energiu zo slnka a…

viac..