Ferdiš Kostka * 11. 10.1878, Stupava  –  + 28.07.1951SVK_SNG.UP-DK_705

Koncom 18. storočia sa v Stupave usadil džbankársky majster Štefan Putz, ktorý priniesol do obce znalosť výroby habánskej SVK_SNG.UP-DK_706keramiky, spočívajúcej na výrobe technicky dokonalejšej keramiky polievanej olovnato-ciničitými polevami, označovanej aj termínom “majolika” alebo “fajansa”.  O dobré meno tejto dielne sa postarali aj Putzovi nasledovníci – Ján Kostka a Ferdinand. V slávnej tradícii pokračoval Ferdiš Kostka (1878-1951). Venoval sa okrem tradičnej výroby aj figurálnej tvorbe, ktorá ho preslávila dom a i v zahraničí. Stal sa prvým národným umelcom v histórii ČSR. Jeho diela možno obdivovať nielen v rodnom dome v Stupave (od roku 1968 je tu zriadené múzeum), ale i v zbierkach múzeí v Bratislave a zahraničí. Rozsiahla zbierka z tvorby Ferdiša Kostku, originálne zariadenie, nástroje a vybavenie dielne i domu keramikára so zachovanou pecou na vypaľovanie keramiky, ktorá je jedinou zachovanou habánskou pecou v strednej Európe.

Rodný dom a džbankárska dielňa Ferdiša Kostku slúži muzeálnym účelom od roku 1971.

Múzeum sa nachádza v dvoch objektoch – v trojpriestorovom dome, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval a z budovy nazývanej “brenhaus”. V “brenhause” si možno prezrieť obchod i dielňu habánskeho hrnčiarskeho majstra. Základnú časť expozície tvoria fajansové výrobky a hrnčiarske práce, ktoré zozbierala vdova po F. Kostkovi Františka Jochová-Kostková, doplnené o predmety zo zbierok Historického múzea SNM. V dome ľudového keramikára, národného umelca Ferdiša Kostku môžete vidieť stálu expozíciu jeho výrobkov, kruhy na točenie, glazúry, náradie a najstaršiu keramickú pec na Slovensku.

Stupava, Múzeum F. Kostku, december 2008 Stupava, detail náhrobku F. Kostku Stupava, náhrobok F. Kostku, december 2008 Múzeum F. Kostku Stupava, detail náhrobku F, Kostku, december 2008

 

*****

V októbri 1878 sa v rodine stupavského džbánkára Karola Kostku narodilo siedme dieťa, syn Ferdinand. Za Karola Kostku stupavská dielňa pracovala prevažne pre viedenský starožitnícky trh a preto aj mladý Ferdiš si musel dokonale osvojiť všetky remeselné vedomosti vysokokvalitných stupavských prác. Toto dôkladné osvojenie si technických znalostí dalo mu neobyčajnú istotu a uvoľnilo zároveň aj jeho výtvarný vkus a kostkaumeleckú samostatnosť, to zaručilo neskoršie priam svetovú slávu stupavských keramických, ale najmä fajansových prác.

Džbánskárskemu a keramickému umeniu sa Ferdiš Kostka priúčal u svojho staršieho brata Jána. Výrobky, ktoré zhotovoval v tejto dielni už vtedy, dostali sa na svetovú výstavu do Paríža, Bruselu, Viedne, Budapešti a inde. Po svetovej vojne pomáhal najprv na vajnorskej fare u svojho príbuzného Juraja Kostku, neskôr, keď mu farár Juriga pomohol, postavil si v Stupave pec a začal pracovať samostatne. Zhotovoval sošky, džbánky, črpáky, svietniky, čutory, kropenky atď., poväčšine s náboženskými motívmi a s typickým slovenským svojrázom. Roku 1927 dostal diplom na umeleckej výstave v Paríži a v roku 1928 veľkú objednávku pre pražský hrad. Pri práci mu pomáhala najmä jeho sestra Mária a synovec Jozef, ktorý sa stal  akademickým sochárom.

Dielo Ferdiša Kostku je malou stupavskou kronikou prvej polovice nášho storočia, hlinenou rozprávkou o ľuďoch tohto úrodného záhoráckeho kraja, v ktorom blahobyt a bieda zapríčinili veľké sociálne rozpory. Kostkovo dielo je pestrou poviedkou životných skutočností a sociálnej premeny tejto agrárnou buržoáziiou vykorisťovanej dediny. Kostkové figúrky nie sú bábkové postavy, ale skutočné konkrétne postavy, s ktorými sa stretával v živote.

Roku 1940 skupina pokrokových výtvarníkov a literátov usporiadala v Bratislave prvú súbornú výstavu Kostkových prác ako živelný odpor proti oficiálnym politickým smerom v našom umení, proti meštiackemu naturalizmu. Po prvý raz tu boli pokope najlepšie Kostkove práce. Pokroková kritika označila tieto práce za „básne v hliny“. Plným právom, lebo Kostkova tvorba v svojej sviežej bezprostrednosti a úprimnosti bola uchvacujúca ako ľudová pieseň, plná životnej radosti, zdravého humoru a pôvabnej poézie.

book_117818_thumb _vyr_16852kostka 10405569_668247856587553_549455833786511

Za celoživotné dielo dostáva sa Ferdišovi Kostkovi v roku 1946 hrdého titulu národného umelca.

Bol naozaj národným umelcom v plnom význame tohto pomenovania. Hoci sám sa nikdy nepokladal za umelca, bol ním a bol ešte viac: bol umelcom národa, celého nášho ľudu, z ktorého vyšiel a pre ktorý stvoril svoje bohaté životné dielo.

V posledných rokoch už chorľavel, avšak vytrval pri práci. Deň čo deň pracoval v dielni za kruhom a rozmýšľal o nových nápadoch. Uprostred tvorivej práce umrel 73-ročný umelec Ferdiš Kostka 28. júla 1951 v bratislavskej nemocnici.