Minolta DSC

Čierny kláštor nepochybne patrí k dominantám Malaciek. Je to jedna z najviac nápadných a možno i najznámejších malackých budov. Už len jeho poloha v priamom centre naznačuje jeho význam v dejinách nášho mesta. Je to komplex budov, ktorý púta pozornosť návštevníkov i obyvateľov mesta po celé stáročia a jeho silueta je charakteristickým znakom, ktorý možno len veľmi ťažko prehliadnuť. Zakladateľom tohto Čierneho kláštora je palatín Pavol IV. Pálffy. Komplex budov vznikol niekedy v období rokov 1647 až 1653. Jeho súčasťou je kláštorný kostol zasvätený nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, františkánsky kláštor a opevnenie so štyrmi baštami. Patrili k nemu dva dvory s rozľahlými záhradami. V rohu jedného z dvorov je umiestnená studňa, ktorá je v hĺbke spojená úzkou chodbou so suterénnymi priestormi kláštora. Veľkú pozornosť v súčasnosti pútajú i krypty, ktoré sa nachádzajú pod Čiernym kláštorom a možno ich kedykoľvek navštíviť. Pôvodne 

16.4.08_Malacky_ucastnici_pred_Frantis_kostolom_01068stál na jeho mieste „vodný hrad”, potom kaštieľ pripisovaný Balašovcom a nakoniec tento komplex budov ako ho poznáme dnes. Na budove môžeme pozorovať niekoľko rozdielnych stavebných slohov. Nezvyklým znakom vzhľadu kostola a kláštora je jeho sivá farba s bielym orámovaním okolo okien a ríms. Vari najviac ho preslávili Sväté schody, o ktorých sa hovorí, že sú na celom svete len troje, v Jeruzaleme, v Ríme a u nás v Malackách.  Celý chrám ohromuje človeká nádherou a majestátnosťou, ale najviac pozornosti púta nádherný hlavný oltár so sochou Panny Márie, ktorej je kostol zasvätený a epitaf palatína Mikuláša Pálffyho. Návštevníkov budú nepochybne zaujímať i krypty, ktoré sa nachádzajú v podzemí kostola, ktoré svojou tajomnosťou a osobitou atmosférou zanechávajú nezmazateľný dojem večnosti.

Podľa archívnych prameňov stojí františkánsky kláštor na mieste staršieho renesančného loveckého kaštieľa, postaveného Balassovcami, majiteľmi panstva pred Pálffyovcami. S prestabou kaštieľa na kláštor sa začalo pravdepodobne už v roku 1647. Objekt renesančno-barokového kláštora s kostolom stojí dodnes v centre Malaciek.