Strážny hrad Pajštún

Obec Borinka leží v nadmorskej výške 203 metrov, 20 km severne od Bratislavy v okrese Malacky, v doline Stupavského potoka na juhozápadnom

Stitched Panorama

okraji Malých Karpát. Na vápencovom brale vo výške 486 metrov sa nachádza zrúcanina strážneho hradu Pajštún z 13. storočia. Najstaršia písomná zmienka je o hrade Pajštún a podhradí je z r. 1273. V rokpajkstun3u 1810 ho však zničili napoleonské vojská a už nebol obnovený. Zrúcanina je obľúbeným turistickým a výletným miestom.
Pri obci sa nachádzajú zvyšky muriva stredovekej strážnej veže Dračí hrádok, nad Borinkou sa nachádza krasové územie Borinský Kras a známa horáreň Medené Hámre.

 

kultura-pajstun-hrad-bratislavsky-kraj31353937483_pajstun5

 

pajstun2