Židovská synagóga – v súvislosti s prítomnosťou rímskych légií na vojensko – obchodnej stanici v Stupave je zrejmá i prítomnosť mnohých židov, čo padli do rímskeho otroctva. Potom nastal čas dlhého mlčania a až do 14. storočia niet jediného 1_03dokladu o prítomnosti židov na území mestečka. Počet židov v Stupave vzrástol v 16. storočí, kedy sa ich ujal gróf Pálffy. V 17. storočí už existovala náboženská obec a Chevra kadiša. Roku 1800 zorganizovala židovská obec zbierku na výstavbu synagógy, pričom veľká väčšina príslušníkov obce prispela aj fyzickou prácou. Synagóga bola postavená r. 1803 a dodnes si zachovala svoj pôvodný výzor. Má romery 17 x 23,5 m, múry sú hrubé a masívne. Aj dnes ako chátrajúca budova pôsobí mohutne svojou architektonickou krásou. Uprostred hlavnej siene sú štyri valcovité stĺpy, ktoré nesú klenby a delia priestor na dvanásť častísynagogar. 1803. Na klenbách a stenách sú ešte viditeľné krásne maľby – kobaltová a tmavočervená. Stupavská synagóga bola postavená podľa vzorov poľských synagóg zo 17. storočia. Jedným z najstarších chrámov tohto druhu je ľvovská takzvaná “predmestská synagóga”. Židovská synagóga v Stupave je kultúrnou pamiatkou, zapísanou do zoznamu pamiatok v roku 1988.

00005545 Synagóga bola postavená v roku 1803 a patrí medzi dva zachované príklady deväť klenbového typu synagóg na Slovensku. Nachádza sa v centre dediny oproti kaštieľu Pálffyovcov. Exteriér je charakteristický masívnymi stenami s drobnými barokovými oknami, sedlovou strechou a výrazným štítom s oválnymi otvormi na vetranie, čo je typické pre architektúru oblasti Záhoria. Modlitebnej hale dominujú štyri stĺpy, ktoré podopierajú deväťklenbový strop. Pôvodne ohraničovali centrálne umiestnenú bimu.

Pamiatková obnova exteriéru synagógy a statické zabezpečenie objektu boli úspešne dokončené v roku 2008 vďaka dlhodobej iniciatíve bratislavskej neziskovej organizácie Jewrope. V interiéri synagógy prebiehajú aj naďalej rekonštrukčné a reštaurátorské práce. V budúcnosti bude synagóga slúžiť ako centrálny archív a depozitár kníh slovenskej židovskej komunity. Na ženskej galérii je plánovaná stála výstava judaík a archiválií z regiónu. Okrem synagógy môžu záujemcovia o židovskú históriu navštíviť aj rozsiahly a dobre udržiavaný cintorín s množstvom pozoruhodných náhrobných kameňov (ulica Pri Borníku).

Ide o druhú naDSCN0265jstaršiu synagogálnu stavbu na Slovensku, ktorá je unikátna aj tým, že ide o synagógu tzv. poľského typu (postavená podľa vzoru synagóg zo 17. storočia). Na území bývalého Československa existuje len jedna podobná, v moravskom Mikulove. Má romery 17 x 23,5 m, múry sú hrubé a masívne [1]. Exteriér je charakteristický masívnymi stenami s drobnými neskorobarokovými oknami, sedlovou strechou a výrazným štítom s oválnymi otvormi na vetranie, čo je typické pre architektúru oblasti Záhoria. V západnom trakte objektu sa nachádzajú dve miestnosti, vstupný vestibul a denná miestnosť. Nad nim sa rozkladá ženská galéria, na ktorú sa vystupuje externým schodiskom. V modlitebnej hale dominujú štyri stĺpy pôvodne ohraničujúce centrálne umiestnenú bimu, ktoré podopierajú deväťklenbový strop a delia priestor na dvanásť častí. Unikátna deväťklenbová synagóga patrí k najvzácnejším slovenským synagogálnym objektom. V predsieni sa zachovalo rituálne umývadlo a fragmenty nápisov na stenách.seban_stup_synagoga54

 

Pozrite si video synagógy: http://v.sme.sk/datamm/2/28/28772/synagoga.mp4.64153.mp4

Synagóga ožíva
Stupavská synagóga zatiaľ nie je trvalo prístupná, ale vďake neziskovej orgánizácii Jewrope a združeniu Pour Art) pomaly ožíva. Uskutočnila sa tu výstava fotografíí, vystúpili tu viacerí umelci, napr. Marián Varga, Andrej Šeban, kapela Pacora Trio, herec Robo Roth, uskutočnili sa tu viaceré autorské čítania (napr. Dušana Dušeka, Pavla Vilikovského, Petra Krištůfka a iných autorov).

 

Obr025 2004 DSCN0277.2010

v 2004 roku                                                              a v roku 2010