Kalváriu pri františkánskom kostole v podobe troch drevených krížov s korpusmi ukrižovaných v drevenej ohrádke vybudovali veriaci sKalvária pred Čiernym kláštoromo zemepánom roku 1717. Roku 1735 za nimi na fasáde kostola pribudla maľba jeruzalemskej Golgoty, ktorú roku 1775 premaľovali. Na Kalváriu pridali sochy plačúcej Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu na podstavcoch  a neskôr aj sochu sv. Magdalény. Pôvodné sochy časom schátrali. Začiatkom 90. rokov boli sochy už zložené, kríže lotrov už neexistovali a pod navŕšenou zeminou sa našli staré podstavce pod sochami.  Roku 1996 zhotovil  ich kópie z umelého kameňa vrátane novej sochy Krista a vrátane podstavcov reštaurátor Ján Patka. Zrekonštruovanú Kalváriu v máji toho roku posvätil pomocný biskup Vladimír Filo. Kalváriu obnovili s novými sochami na nových podstavcoch, bez navŕšenej zeminy, neobnovili sa ani kríže lotrov, ani maľba Golgoty na fasáde. Pôvodné torzá sôch sú umiestnené v lapidáriu v krypte pod kláštorným kostolom.

Zdroj: http://www.kriz.epocha.sk/index.php/krize-na-zahori/okres-malacky/495-malacky-kalvaria-1717, Foto: Ján Fiala kalvaria-1717