Najdlhšia drevená lávka cez vodnú nádrž

01_print 02_print 03_print