OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Najvyššou budovou v Mlynskej doline je budova STV.

Mlynská dolina je časť (jeden z 9 sektorov) bratislavskej mestskej časti Karlova Ves v okrese Bratislava IV. Zahŕňa štvrť Slávičie údolie. Je pomenovaná podľa deviatich mlynov, ktoré stáli na brehu potoka Vydrica. Používali sa až do 60. rokov 19. storočia, začiatkom 20. storočia už stáli len budovy mlynov. Prvý mlyn prestaval Enea Lanfranconi na vilu, ktorá pripomínala zámok.

Mlynská dolina je aj názov ulice tvoriacej východnú hranicu tejto štvrte nadväzujúcej na Most Lafranconi.

 

Dôležité objekty

V Mlynskej doline je sídlo Slovenskej televízie a je to jedna z najvyšších budov na Slovensku s výškou 108 m. Oproti Slovenskej televízii je cintorín Slávičie údolie, jeden z najväčších cintorínov v Bratislave. V Mlynskej doline sa tiež nachádzajú dve fakulty STU – Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta informatiky a informačných technológií a dve fakulty UK – Prírodovedecká fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.

Študentské domovy a internáty

Mlynská dolina je aj synonymom pre najväčší komplex študentských domovov a internátov v strednej Európe, pretože počet ubytovaných študentov v tomto komplexe predstavuje každoročne okolo 10 000 – 15 000 študentov z celého Slovenska i zahraničia, čím pripomína menšie mesto.

Komplex študentských domovov pozostáva z mnohých samostatných komplexov a budov, najznámejším komplexom sú Študentské domovy a jedálne Ľudovíta Štúra a Študentský domov Mladosť.

Ostatné objekty

V Mlynskej doline, v blízkosti Slovenskej televízie sa nachádza aj jediná zoologická záhrada v Bratislave.

V bezprostrednej blízkosti Mlynskej doliny prechádza úsek diaľnice D2, čo je najnovší úsek tejto dôležitej diaľnice európskeho významu, ktorý bol dokončený v júni 2007.

Firmy a iné inštitúcie

Priamo v komplexe študentských domovov pri manželských internátoch a internáte Mladosť má sídlo viacero firiem, ako aj štátna inštitúcia Ústav informácií a prognóz školstva, čo je podriadená inštitúcia Ministerstva školstva SR. V rovnakej budove sídli aj Štátna školská inšpekcia.

Zdroj: Wikipédia