V úbočí severnej vetvy masívu predstavovanej hradným bralom Plaveckého hradu sa skrýva vchod do Plaveckej jaskyne. História jaskyne siaha do roku 1790, keď sa v súvislosti s objavom spomína neznámy pastier. Bola to prvá sprístupnená jaskyňa, ktorú nájomníci Palfyovského panstva využívali i ako sklad. V roku 1982 sa po veľkom úsilí podarilo preniknúť do nových priestorov jaskyne, kde sa nachádza pekná sintrová výzdoba. Jaskyňa vznikla v strmo uklonených stredno triasových vápencoch chočského príkrovu na puklinách, ale i vrstevnatých plochách. Pre vznik jaskynných priestorov bola určujúca tektonika, ktorá spolu s činnosťou atmosférickej vody podmienila existenciu labyrintu jaskynných chodieb. V dnešnej dobe má jaskyňa niekoľko stoviek metrov- Zameraných je 717 m,  predpoklad je okolo 850 m, ak nie viac.

Jasnyňa nie je sprístupnená celoročne. Informácie o termínoch jej otvorenia poskytnú Jaskyniari Plavecké Podhradie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obrazok 199OLYMPUS DIGITAL CAMERA