Jednou z dominánt obce Veľké Leváre je Habánsky dvor. Ide o pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, ktorú tvorí 22 465 iserov dom, dnes habanske muzeumpôvodných viacpodlažných stavieb vybudovaných v 17 – 19 storočí. Habánsky dvor je situovaný v juhozápadnej časti obce Veľké Leváre ( smerom na obec Malé Leváre) V tejto časti obce okrem unikátnych stavieb môžete navštíviť znovu otvorené múzeum , ktoré sa nachádza v Iszerovom dome. Pôvodné múzeum bolo v tomto dome do roku 1989, neskôr bola jeho expozícia prevezená do Záhorského múzea v Skalici a do roku 2000 sa uskutočňovala rekonštrukcia Iszerovho domu. Múzeum bolo znovu otvorené 30.11.2006 ako stála expozícia Záhorského múzea v Skalici.

Habáni boli príslušníci náboženskej odnože protestantov, ktorí sa nazývali aj novokrstenci alebo anabaptisti. Na Slovensko prišli približne v polovici 16. storočia. Postupne založili 33 bratských dvorov. Do dnešných dní sa zachovali dvory vo Veľkých Levároch, Sobotišti a Moravskom Jáne. Habáni prišli do Veľkých Levár v roku 1588. Od grófa Jána Bernharda dostali Habáni lúky, polia, lesy a stavebné pozemky. Habáni boli zruční remeselníci, ktorých výrobky sa cenili. V roku 1592 mal habánsky dvor vlastný mlyn, pivovar, verejný kúpeľ a dieľne na nože a keramiku. Počas najväčšieho rozmachu mal habánsky dvor vyše 40 domov. Habáni mali aj vlastnú školu, kaplnku a faru.

Expozície

Habánsky dvor vo Veľkých Levároch tvorí súbor habánskych ľudových stavieb zo 17. až 19. storočia. Ide o 22 viacpodlažných stavieb. Stavby boli postavené okolo štvorcového námestia. V jednom z nich, zvanom Izerov dom, sa nachádza Múzeum habánskych remesiel. Habánske domy majú svoj pôvod v neskorogotickej architektúre domov v Nemecku. Sú to dlhé a objemné murované stavby. Pre tieto stavby sú typické viacpodlažné podkrovia, pekne zdobené okná a hlavne takzvaná habánska šikmina. Ide o vysoké a strmé sedlové strechy. Ako materiál bola používaná slama napúšťaná hlinou. Takáto strecha mala veľmi dobré ohňovzdorné a tepelnoizolačné vlastnosti. Dnes však už slamené strechy nahradili pálené škridle. Nachádza sa tu aj habánska kaplnka. Bola vstavaná do veľkého habánskeho domu. Habáni podľahli nátlaku a v 18. storočí na príkaz Márie Terézie prestúpili na katolícku vieru. Od roku 1981 je habánsky dvor vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Habánsky dvor patrí medzi najstaršie pamiatky ľudovej architektúry na Slovensku.

habansky jarmok 2014 habanjarmok2014 haban.jarmok 2014 MP-habani07 MP-habani08