3367c053d945f82d0e71602bdbe14f11 Gallery

MALACKÁ ŠOŠOVICA, Kláštorné námestie, Malacky

„Išeu Macek do Mauacek…“ spieva (nielen) celé Slovensko. Ľudovú pieseň o Mackovi, ktorý k nám prišiel mlátiť šošovicu, nič v známosti Malaciek u Nemalačanov neprekoná. Preto šošovica ako zázračný zdroj energie a podľa ľudovej tradície aj hojnosti je tým správnym symbolom na spájanie všetkých týchto aktivít do pravidelných podujatí, ktoré prispejú k obnove lokálnych trhov pre sezónnych potravinových producentov, farmárov, záhradkárov, remeselníkov.
Ste srdečne vítaní :-)

3367c053d945f82d0e71602bdbe14f11_gallery