„STRIEBORNÁ EKONOMIKA” VÝSTAVA A VEĽTRH – Účasť Zdarma!!! – Prihláška Do 30.3.2018

„STRIEBORNÁ EKONOMIKA” VÝSTAVA A VEĽTRH – Účasť zdarma!!! – prihláška do 30.3.2018

  Tlačová správa Strieborná ekonomika výstava a veľtrh Mediálny kontakt: Ema Vasiová, director@rdvegtc.eu pozvanka_podnikatelia_SK zavazna prihlaska_vystava a veltrh_ _vyzva vystavovatelia pozvanka_podnikatelia_SK zavazna prihlaska_vystava a veltrh_ EZÚS Rába - Dunaj - Váh v spolupráci s Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány z Győru, Regionálnou…

viac..

Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR

„Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR“, kde sú uvedené aktualizované komplexné údaje k doteraz vyhláseným výzvam a zároveň indikatívny harmonogram výziev na rok 2018. Materiál si môžete stiahnuť tu: Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR ************************************** Vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí…

viac..